Zwroty

Zgodnie z przepisami Prawa Konsumenta (Regulacje dotyczącymi umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827) a także zgodnie z Regulaminem Sklepu  mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  1. Mogą Państwa odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Po tym czasie prawo do odstąpienia od umowy, czyli zwrotu produktu wygasa. 
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o decyzji o odstąpieniu od umowy. Najlepiej wykonać wypełniając formularz kontaktowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Zwracany produkt należy przesłać na nasz adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy. 
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu w odniesieniu do produktów nieprefabrykowanych, tj. wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. szytych na indywidualne zamówienie klienta).
  5. Koszt zakupu produktów Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w który Sklep otrzymał przesyłkę zwrotną. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Szczegółowe informacje na temat zwrotów zawarte są w regulaminie

Wymiana (na inny rozmiar)

Sklep przewiduje możliwość wymiany produktu na ten sam model, ale inny rozmiar w przypadku gdy Klient wskaże taką potrzebę. 

  1. W przypadku chęci wymiany towaru na inny rozmiar, prosimy o kontakt ze sklepem: telefoniczne lub za pomocą formularza kontaktowego w celu potwierdzenia takiej możliwości. Możliwość uzależniona jest od stanów magazynowych. 
  2. Koszt dostawcy produktu wymienianego na inny rozmiar ponosi Klient.
  3. Po uzyskaniu telefonicznej lub mailowej akceptacji wymiany przez Sklep, produkt należy odesłać na nasz adres. 

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie  towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy
2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.